Liên hệ

VPĐD A. Menarini Singapore Pte Ltd., tại Tp. HCM
Lầu 8, 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. HCM
Tòa nhà Maritime Bank

Số điện thoại: +84 8 3910 6640

Số Fax: +84 8 3910 6584

Điện thoại miễn cước của bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng: 1800 54 54 74

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đối với các yêu cầu truyền thông, vui lòng liên hệ:
Amanda Murphy
LaVoie Group
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.